In BQ, we are always looking for new and competent co-workers. Even if we do not have opened recruitment process, we will be happy to consider your CV. 

If you are:

  • electrical fitter
  • electrician
  • electrician engineer
  • automation engineer

We are waiting for your application! 

Send your CV and a cover letter as PDF file to rekrutacja@bq-electric.com. Remember to include in your CV – consent for personal data processing.

"WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH..."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych (w tym danych do kontaktu), przez Firmę BQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin, która staje się ich Administratorem. Rozumiem, że celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- nazywane też „RODO”) oraz wytyczne z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być oprócz BQ Sp. z o.o. również Firmy zewnętrzne z nią współpracujące tj. zewnętrzne biuro kadrowo- księgowe, firmy informatyczne oraz inne, z którymi Administrator podpisze umowy powierzenia danych. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo żądać od Administratora dostępu do moich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, mam możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wiem, że w razie przetwarzania niezgodnego z prawem mogę wnieść skargę do organu nadzorczego w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Firma BQ Sp. z o.o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania. Rozumiem, że w wypadku wyboru mojej osoby, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę. W razie niepodania tych danych, może się okazać, że nie będę mógł/mogła wziąć udziału w pełnym zakresie rekrutacji lub zawarcie ze mną umowy nie będzie możliwe. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych zawartych w tych dokumentach w przyszłych procesach rekrutacyjnych (na to samo lub pokrewne stanowisko) organizowanych przez firmę BQ Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy