W BQ zawsze szukamy nowych i kompetentnych współpracowników. Nawet jeśli nie prowadzimy konkretnej rekrutacji, chętnie rozpatrzymy twoje CV. 

Jeżeli jesteś:

  • elektromonterem
  • elektrykiem
  • inżynierem elektrykiem
  • inżynierem automatyki

Czekamy na twoje zgłoszenie! 

Prześlij swoje CV wraz z krótkim listem przewodnim w pliku PDF. Zrób to na adres rekrutacja@bq-electric.com. Pamiętaj aby zamieścić w swoim CV – zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

"WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH..."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych (w tym danych do kontaktu), przez Firmę BQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Goleniowskiej 27, 70-840 Szczecin, która staje się ich Administratorem. Rozumiem, że celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- nazywane też „RODO”) oraz wytyczne z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być oprócz BQ Sp. z o.o. również Firmy zewnętrzne z nią współpracujące tj. zewnętrzne biuro kadrowo- księgowe, firmy informatyczne oraz inne, z którymi Administrator podpisze umowy powierzenia danych. Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo żądać od Administratora dostępu do moich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, mam możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wiem, że w razie przetwarzania niezgodnego z prawem mogę wnieść skargę do organu nadzorczego w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Firma BQ Sp. z o.o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania. Rozumiem, że w wypadku wyboru mojej osoby, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę. W razie niepodania tych danych, może się okazać, że nie będę mógł/mogła wziąć udziału w pełnym zakresie rekrutacji lub zawarcie ze mną umowy nie będzie możliwe. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych zawartych w tych dokumentach w przyszłych procesach rekrutacyjnych (na to samo lub pokrewne stanowisko) organizowanych przez firmę BQ Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy